امروزه با پیشرفت مداوم گوشی‌های هوشمند، نه تنها عکاسی بسیارآسان‌ترازقبل شده، بلکه ازلحاظ کیفیتی نیز با دوربین‌های حرفه‌ای در رقابت هستند. این پیشرفت بخاطر گسترده‌تر شدن فضای مجازی، رفع نیاز آنی، آسان‌تر شدن فنون و یادگیری تکنیک‌های عکاسی برای همگان است. البته عکاسی با موبایل…