در این مقاله سعی داریم تا با تحلیل و جمع‌بندی شرایط بازار مسکن در بهار ۹۹ براساس متغیرها و آمارهای رسمی، و در مقایسه با داده های سال‌های گذشته، به درک عمیق‌تری از شرایط بازار مسکن برسیم. همچنین به برخی تفاوت‌های نوظهور بازار مسکن، نسبت…