نحوه قیمت گذاری ملک در عصر حاضر برای بسیاری از افراد اهمیت دارد؛ زیرا با توجه به قیمت‌های موجود می‌توانند تنظیم کنند که با مقدار سرمایه خود تا چه ملکی را می‌توانند بخرند یا اجاره کنند. در این مطلب از آکادمی مشاورین املاک سررسید درباره…