شاید بتوان گفت یکی از مشاغل مهم و حساسی که در دنیا وجود دارد، داشتن آژانس املاک است. از آن دسته مشاغلی که به طور مستقیم با افراد و به اصطلاح ارباب رجوع سر و کار دارد و جلب رضایت مشتری در آن بسیار حیاتی…